Style Switcher

Text Resize

Block Administrative Officers

Name of development block Sub divisional magistrate Tehsildar Chief executive officer district
  Name Phone/Mobile Name Phone/Mobile Name Phone/Mobile
JAGDALPUR Mr. Siyaram Kurre   Mr. Deendayal Mandavi   Mr. O. P. Uike  +91-7782-225089,264059
BASTAR Laveena Pandey   Mr. Bhupen Guarey   Mr. Dushyant Raist  +91-7782-262212,226211
BAKAWAND Laveena Pandey   Mr. Anand Ram Netam   Mr. Sanjay Chandel  +91-7867-289209,289211
LOHANDIGUDA Mr. Siyaram Kurre   Rritu Hemnani   Mr. Anil Thomare  +91-7859-288254
TOKAPAL Mr. Gokul Rawte   Neha Bhediya   Mr. Pranav Diwan  +91-7782-263239
BASTANAR Mr. Gokul Rawte   Jolly james   Mr. Y.K. Patel  +91-7862-280229,280300
DARBHA Mr. Gokul Rawte   Mr. Shashi Shekhar Mishra   Mr. R.K.Kar  +91-7861-287306